4CONSTRUCTION 

HOME

PROJEKTY

KONTAKT

Hotel wraz z infrastrukturą techniczną Łask Kolumna

POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 8300,00 m²
KUBATURA BUDYNKU = 35000,00 m³
WYSOKOŚĆ BUDYNKU = 12,00 m
WARTOŚĆ: = €7.5
ETAP: W BUDOWIE
Autorzy projektu konstrukcji:
mgr inż. Przemysław Solarek
mgr inż. Urszula Solarek
hotel kolumna hotel kolumna hotel kolumna hotel kolumna hotel kolumna

Rozbudowa istniejącego budynku hotelowego z przeznaczeniem na obiekt rehabilitacyjno - hotelowy wraz z infrastrukturą techniczną położonej w miejscowości Łask Kolumna

Architektura: KANIEWSKI I ŁUSZCZYŃSKI ARCHITEKCI

Rozbudowa istniejącego budynku hotelowo - sanatoryjnego z przeznaczeniem na obiekt hotelowy - rehabilitacyjny wraz z infrastrukturą techniczną położony w miejscowości Łask Kolumna ul. Wakacyjna 8 na działce nr 84/1 obręb 5. W chwili obecnej na działkach nr geod. 84/1 obręb 5. istnieją budynek byłego sanatorium wraz z infrastrukturą techniczną. Projektowany przebudowywany obiekt jest budynkiem trzykondygnacyjnym oraz w części dobudowywanej dwukondygnacyjnym i jest częściowo podpiwniczony. Część hotelowa zlokalizowana w głównym masywie istniejącego obiektu. Część rehabilitacyjna (fizykoterapia) zlokalizowana została w nowej dobudowywanej części. Budynek zawiera garaż wewnętrzny zamknięty zlokalizowany w wysokim podpiwniczeniu dobudowywanej części obiektu. Sala restauracyjna obsługująca gości hotelowych zlokalizowana została centralnie na parterze tuż przy strefie wejściowej. Budynek istniejący wraz z rozbudową i dobudową zaprojektowano w konstrukcji mieszanej tradycyjnej murowanej i żelbetowej ze stropodachami niewentylowanymi, na konstrukcji stalowej i żelbetowej oraz tradycyjnej drewnianej w postaci więźby dachowej. Istniejący przeprojektowywany obiekt usytuowany jest w zabudowie wolnostojącej i zlokalizowany jest w centralnej części działki. Budynek posiada obecnie profil funkcjonalny hotelowo - sanatoryjny i jest nieczynny. Budynek należy do kategorii niskich i posiada wysokość (zgodnie z paragrafem 6 warunków technicznych) od najniżej położonego wejścia do budynku do konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. - 11.90m. Po przebudowie będzie pełnił funkcję hotelową z częścią rehabilitacyjną w postaci fizykoterapii.
Copyright: 4DESIGN Nasza rodzina stron :  4DESIGN  DOM  SKP