4CONSTRUCTION 

HOME

PROJEKTY

KONTAKT

Specjalistyczny Szpital
im. Alfreda Sokołowskiego
Szczecin - Zdunowo

POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 3093,90 m²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA = 12373,70 m²
w tym Pu SOR = 1015,40 m²
KUBATURA BUDYNKU = 45324,00 m³
WYSOKOŚĆ BUDYNKU = 17,97 m
WARTOŚĆ: = €17.5
ETAP: W BUDOWIE
Autorzy projektu konstrukcji:
mgr inż. Przemysław Solarek
mgr inż. Urszula Solarek
szpital szczecin szpital szczecin szpital szczecin szpital szczecin szpital szczecin szpital szczecin

Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo- sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie

Architektura: ARCHITEKTON Sp. z o.o.

Budynki składające się na cały zespół szpitalny zostały zaprojektowane w konstrukcji monolitycznej, płyta słup, ze ścianami i stropami żelbetowymi oraz stalowym dachem nad fragmentami pomieszczeń technicznych usytuowanych na dachu. Obiekt zaprojektowano jako podpiwniczony o liczbie kondygnacji od I do V z lądowiskiem dla helikopterów w części "A", przylegający na fragmentach do istniejącego budynku szpitalnego. Bliska lokalizacja wymagała zastosowania technologii soilcrete wzmocnienia gruntów. Obiekt usytuowany będzie w Szczecinie 70-891, przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11 na działkach nr ewid.: 2/5 obręb 15 Dąbie.
Copyright: 4DESIGN Nasza rodzina stron :  4DESIGN  DOM  SKP