4CONSTRUCTION 

HOME

PROJEKTY

KONTAKT

Budynek Usługowo-Handlowy Kobyłka ul. Nadarzyńska

POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 5000,0 m²
KUBATURA BUDYNKU = 26725,00 m³
WYSOKOŚĆ BUDYNKU = 10,5 m
Wartość: = €4.8
ETAP: W BUDOWIE
Autorzy projektu konstrukcji:
mgr inż. Przemysław Solarek
mgr inż. Urszula Solarek
BUDYNEK USŁUGOWO-HANDLOWY BUDYNEK USŁUGOWO-HANDLOWY BUDYNEK USŁUGOWO-HANDLOWY BUDYNEK USŁUGOWO-HANDLOWY

Budynek Usługowo-Handlowy Kobyłka ul. Nadarzyńska

Architektura: Marcinkowski i Stasiak - Architekci Spółka Partnerska

Projektowany budynek wykonany zostanie w konstrukcji monolitycznej, płyta słup, płyta ściana. Siatka słupów 7.5x9.0m. Ściany murowane będą wznoszone po wykonaniu konstrukcji żelbetowej. Posadowienie bezpośrednie.
Copyright: 4DESIGN Nasza rodzina stron :  4DESIGN  DOM  SKP